מדיניות פרטיות וקוקיז

מדיניות פרטיות

אלי לילי ישראל בע"מ והגופים הקשורים אליה ("החברה") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר שהיא מנהלת ומפעילה. עמוד זה מפרט מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. נסקור, בין השאר, את המידע הפרטי שנאסף ואת האופן שבו החברה משתמשת במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על ידיה בעת השימוש באתר.

1.                        החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. לכן מומלץ שתחזור ותקרא אותן מעת לעת. המשך שימושך באתר אחרי שינוי שבוצע, מהווה הסכמתך לשינוי. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה למשך 7 ימים בעמוד הבית של האתר.

2.                        מדיניות פרטיות זו מהווה חלק מתנאי השימוש של האתר.

3.                        איזה מידע אישי אנו אוספים ולאילו מטרות?

על מנת להשתמש באתר אינך נדרש למסור מידע אישי. יחד עם זאת, בעת השימוש באתר, יתכן וייצבר מידע עליך כגון לגבי מידע שקראת באתר, עמודים שבהם צפית, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. החברה עשויה לשמור את המידע כאמור במאגריה. השימוש בנתונים אלה ובנתונים על פיהם התאפשר שימושך באתר ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:

3.1.                            על מנת לשפר ולהעשיר את האתר והתכנים, ובכלל זה ליצור תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל תכנים קיימים;

3.2.                            לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי שימוש אלה.

3.3.                            בנוסף, האתר מאפשר לך להגיש מועמדות למשרות המעניינות אותך, באמצעות העלאת קורות חיים לאתר החברה העולמית. שים לב כי במקרה בו תבחר להעלות את קורות החיים שלך כאמור, מידע זה יישמר ע"י החברה העולמית (ולא ישירות ע"י החברה) וישמש אותה לצורך התאמתך למשרה אליה הגשת מועמדות, לרבות משרות אשר החברה העולמית עשויה לראות אותן כרלוונטיות עבורך בעתיד. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של החברה העולמית ולא למדיניות הפרטיות של החברה ולכן מומלץ שתעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלה.

 

4.                        העברת מידע לצדדים שלישיים

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא בקשר עם האתר, כגון במקרים הבאים:

4.1.                            במקרה שתפר תנאי שימוש אלה או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר אליו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

4.2.                            כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו;

4.3.                            בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק גוף או רכוש (לך או לצד שלישי) או בקשר לחקירה לחשדות למעשים בלתי חוקיים;

4.4.                            לחברות אחרות הקשורות אליה (גם מחוץ לישראל), ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

4.5.                            לנותני שירותים (גם מחוץ לישראל), שנשכרו לביצוע שירותים בשם החברה או בשם חברות הקשורות אליה.

4.6.                            על אף האמור, תהא החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אם החברה נדרשה לכך בחוק, לרבות אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי או במענה לבקשה מרשות אכיפה או רשות ממשלתית או ציבורית אחרת.

4.7.                            אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, הכל באופן מלא או חלקי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר, או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

5.                        עוגיות ואמצעים טכנולוגיים

5.1.                            האתר עושה שימוש ב'עוגיות' (Cookies) כדי לשפר את חווית הגלישה שלך, להבין טוב יותר כיצד עושים שימוש באתר ולצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים  ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" (windows) ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חברת מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת לאתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

5.2.                            אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע.

5.3.                            החברה נעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בהם, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה והחברה רשאית לעשות בו שימוש, לרבות להעבירו לצד שלישי, לפי שקול דעתה.

6.                        אתרים וקישורים לצד ג'

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים. התכנים הכלולים באתרים אלו אינם מסופקים על ידי החברה ו/או ניתנים לשליטתה.  במהלך השימוש שלך בשירותי צדדי ג' כאמור יתכן ותתבקש למסור פרטים אישיים, או שייאסף לגביך מידע. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של שותפי התוכן או ספקי השירותים ולא למדיניות הפרטיות של החברה ולכן מומלץ שתעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם. מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שתבחר לעשות באתרי צד ג' כאמור ו/או בתכנים המסופקים על ידם.

7.                        אבטחת מידע

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. אם יש לכם שאלות כלשהן לגבי האבטחה, תוכלו ליצור עמנו קשר בכתובת: il_privacy@lists.lilly.com.

8.                        יצירת קשר

 

אם יש לך שאלות או הערות למדיניות הפרטיות, צור עמנו קשר:

 

אלי לילי ישראל בע"מ

רחוב השיזף 4 רעננה

ת.ד. 4246

רעננה  436641

 

 

 

LLY02201600019

למעלה
MTM5OTIy,MTM5OTc3,MTM5MDE0,MTM5OTUz,MTM5NjAx,MTM5NjMy,MTM5Mzk3,MTM5NDQx,MTM5NDQx,MTM5Njk0,MTM5NzQ4,MTM5NjQ5,MTM5ODky,MTM5NDEw,MTM5OTQ2,MTM5NDY1,MTM5OTkx,MTM5MDA0,MTM5MDEx,IDEzOTY0OQ==
MjAxOA==
MTM5OTIy-,MTM5OTc3-,MTM5MDE0-,MTM5OTUz-,MTM5NjAx-,MTM5NjMy-,MTM5Mzk3-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC90cnVsaWNpdHkvaW5kZXguYXNweA==,MDY3Njc2-,MTM5NzE3-,MTM5OTE1-,MTM5MDIx-,MTM5Njg3-,MTM5NzMx-,MTM5Nzg2-,MTM5NDQx-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC90cnVsaWNpdHkvaW5kZXguYXNweA==,MTM5NjQ5-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9odW1hbG9nLWt3aWtwZW4tMjAwL2luZGV4LmFzcHg=,MTM5ODky-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5NDEw-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5OTQ2-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5NDY1-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5OTkx-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5MDA0-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5MDEx-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5Njk0-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9iYXNhZ2xhci9pbmRleC5hc3B4,MTM5NzQ4-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9iYXNhZ2xhci9pbmRleC5hc3B4,MTM5NjQ5-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9odW1hbG9nLWt3aWtwZW4tMjAwL2luZGV4LmFzcHg=