עבודה עם יושרה

חברה אתית

במשך יותר מ-135 שנים, התייחסנו לעבודת החברה עם תחושה עמוקה של אחריות כלפי אלה שאנו משרתים - מטופלים, רופאים ונותני שירותי נוספים בתחום הבריאות, בעלי מניות, ספקים, שותפים עסקיים, עובדים והקהילות בהן אנו פועלים. הפעולות שלנו מעוגנות בערכי הליבה של החברה שהם יושרה, מצוינות, וכבוד האדם.

כחברת תרופות מובילה, אנו מחפשים פתרונות לחלק מהצרכים הרפואיים הדחופים הקיימים בעולם. אנו מגלים ומפתחים מוצרים באמצעות בדיקות קפדניות ובהתאם לסטנדרטים המדעיים ואתיים הגבוהים ביותר. אנו שואפים לייצר מוצרים המממשים את ההבטחה הקלינית של השם לילי.

בלילי, הדרך שבה אנו עושים עסקים חשובה כמו העבודה שאנו עושים. אנו שואפים להוביל בתחום האחריות התאגידית. אנו מדגימים את הערכים שלנו דרך נהלים עסקיים אחראים המשקפים את ההתחייבויות שלנו לעקרונות ממשל חזקים: שקיפות; פרטיות המטופל, הלקוח והעובד; קידום מוצרים אתי ומעורבות בעלי העניין. מעורבותנו בהליך המדיניות הציבורית מדגימה גם היא את הערכים שלנו ומשפיעה על הצורה שבה אנו עושים עסקים.

עוסקים בעסקים

שלושת ערכי הליבה שלנו – יושרה, מצוינות וכבוד האדם - מנחים אותנו, באלי לילי, בכל מעשינו. הדרך שבה אנו עושים עסקים חשובה באותה מידה כמו מה שאנחנו עושים. מתן היענות ופעולה בתחום הגבולות האתיים ועם כנות ושקיפות חיונית עבורנו על מנת:

  • להרוויח ולשמר את אמון לקוחותינו
  • להגשים את החזון שלנו של שיפור התוצאות עבור המטופל
  • לשמר את זכותנו לפעול בתעשיית התרופות המבוקרת היטב

תכנית אתיקה והיענות

לילי מחויבת לסטנדרט הגבוה ביותר של התנהלות תאגידית בכל עסקיה בעולם. לילי משמרת תכנית אתיקה והיענות שנועדה לענות על דרישות חיצוניות, המונחית על ידי ערכי הליבה שלנו וקוד ההתנהגות העסקית, The red book. אנו מצפים שעובדי לילי יצייתו להוראות ב Red book ולתקנות שנקבעו במטרה לתמוך בקוד זה. אנו מבצעים בדיקות תקופתיות ומשפרים את תכנית האתיקה וההיענות על מנת לענות לצרכים עסקיים משתנים ודרישות חיצוניות.

פיקוח

אחראי אתיקה והיענות: לילי מינתה אחראי אתיקה והיענות כדי להוביל פעילויות של אתיקה והיענות. לאחראי האתיקה וההיענות יש את היכולת להוביל שינוי בארגון והוא אחראי על פיתוח, הפעלה ופיקוח על תכנית ההיענות. אחראי זה מדווח ישירות למנכ"ל לילי ולוועדת מדיניות והיענות הציבור של הדירקטוריון.

ועדת היענות וניהול סיכוני החברה: לילי הקימה ועדת היענות וניהול סיכוני החברה שנועדה לייעץ לאחראי האתיקה וההיענות ולסייע לו בהשמת תכנית האתיקה וההיענות. הועדה, שבראשה עומד אחראי האתיקה וההיענות, מגישה לוועדת מדיניות והיענות הציבור של הדירקטוריון דיווחים על מצב תכנית האתיקה וההיענות בלילי מספר פעמים בשנה.

סטנדרטים כתובים

קוד ההתנהגות העסקית של לילי, The red book, הנו הצהרת העקרונות המנחים את פעילותה של החברה. The red book מתאר את ערכי הליבה של לילי, כמו גם את הציפייה והמסגרת להתנהגות  אתית על ידי אלה העובדים בלילי או בשם החברה.

The red book מנחה את ההנהלה ואת עובדי החברה ברחבי העולם לפעול בהתאם לחוקים, דרישות משפטיות נוספות ודרישות חברה רלוונטיות. לילי מספקת לעובדיה מדיניות, סטנדרטים ונהלים מפורטים יותר הקובעים רף ציפיות להתנהגות אתית. The red book כולל הפניות לנהלי חברה שחלים בכל העולם, כמו גם דוגמאות על מנת להמחיש יישום של עקרונות ה Red book.

חינוך והכשרה

אלמנט קריטי בתכנית האתיקה וההיענות של לילי הוא הכשרה מתמדת וחינוך של העובדים ליישום ערכי הליבה של לילי, ואחריות אישית במילוי של דרישות משפטיות ונהלי החברה. לילי מכשירה את כל עובדיה לאור ה Red book, כולל תוכנו ויישומו בפעולות יומיומיות. בנוסף לילי מעבירה הכשרות ממוקדות בתחומי סיכון מרכזיים לעובדים שתפקידם מושפע מתחומים אלה.

קווי תקשורת פנימיים

לילי מחויבת לטיפוח דיאלוג בין ההנהלה ובין העובדים בערוצים תקשורת מרובים. מצופה ממנהלי החברה לשמור על אווירה המקדמת תקשורת פתוחה.

מטרתה של לילי היא שעובדים ידעו לאן לפנות כשהם מחפשים תשובות או מדווחים על מקרים פוטנציאלים  של הונאה ושימוש לרעה, או מקרים אחרים של הפרות פוטנציאליות של החוק, תקנות או נהלי החברה. עובדים יכולים להגיש דיווחים דרך מנהלים, משאבי אנוש, עורך דין החברה, מחלקת האתיקה וההיענות, המבקר הכללי או אחראי האתיקה וההיענות.

לילי לא תסבול מעשי נקם של אדם כלפי אדם אחר בשל דיווח כנה על הפרות פוטנציאליות של החוק, תקנות, או נהלי החברה.

ביקורת וניטור

תכנית האתיקה וההיענות כוללת מאמצים מתמשכים להעריך, לאמוד, לפקח ולבקר עמידה בתקנות ונהלי האתיקה וההיענות של החברה. האופי, ההיקף והתדירות של פעילויות אלה תלויים במגוון גורמים, לרבות דרישות בקרה חדשות, שינויים בשיטות עסקיות ושיקולים נוספים.

פעילויות ביקורת, ניטור והערכה נערכות מדי שנה, והתוצאות מדווחות להנהלה המקומית ולוועדות ממשל תאגידי.

תגובה להפרות פוטנציאליות

תכנית האתיקה וההיענות של לילי כוללת עקרונות משמעתיים הקובעים את ההשלכות במקרים של הפרת החוק, התקנות או נהלי החברה. למרות שכל מקרה נבדק לגופו, לילי מטילה משמעת כדי לטפל בהתנהגות בלתי הולמת ולהרתיע מפני הפרות עתידיות.

בנוסף לנקיטת צעד משמעתי הולם, החברה מעריכה אם ההפרה נבעה בחלקה בשל פערים במדיניות החברה, ההכשרה, השיטות העסקיות או בקרות אחרות. אם זה המקרה, החברה מחויבת ליישם צעדים מתקנים על מנת למנוע הפרות נוספות.

חזון האתיקה וההיענות

כאשר קבלת החלטות נעשית עם רמה גבוהה של יושרה, אנו יוצרים אמון בקרב הלקוחות, בעלי העניין והעובדים. פעולה זו מגנה על המטופלים שאותם אנו משרתים, על החברה, ועל המותג והמוניטין שלנו.

משימת האתיקה וההיענות

עם אתיקה והיענות אנו משלבים ביצועים טובים עם רמה גבוהה של יושרה.

למעלה
MTM5OTIy,MTM5OTc3,MTM5MDE0,MTM5OTUz,MTM5NjAx,MTM5NjMy,MTM5Mzk3,MTM5NDQx,MTM5NDQx,MTM5Njk0,MTM5NzQ4,MTM5NjQ5,MTM5ODky,MTM5NDEw,MTM5OTQ2,MTM5NDY1,MTM5OTkx,MTM5MDA0,MTM5MDEx,IDEzOTY0OQ==
MjAxOA==
MTM5OTIy-,MTM5OTc3-,MTM5MDE0-,MTM5OTUz-,MTM5NjAx-,MTM5NjMy-,MTM5Mzk3-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC90cnVsaWNpdHkvaW5kZXguYXNweA==,MDY3Njc2-,MTM5NzE3-,MTM5OTE1-,MTM5MDIx-,MTM5Njg3-,MTM5NzMx-,MTM5Nzg2-,MTM5NDQx-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC90cnVsaWNpdHkvaW5kZXguYXNweA==,MTM5NjQ5-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9odW1hbG9nLWt3aWtwZW4tMjAwL2luZGV4LmFzcHg=,MTM5ODky-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5NDEw-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5OTQ2-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5NDY1-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5OTkx-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5MDA0-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5MDEx-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5Njk0-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9iYXNhZ2xhci9pbmRleC5hc3B4,MTM5NzQ4-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9iYXNhZ2xhci9pbmRleC5hc3B4,MTM5NjQ5-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9odW1hbG9nLWt3aWtwZW4tMjAwL2luZGV4LmFzcHg=