תסמונת כלילית חדה

תסמונת כלילית חדה (ACS) הינה מונח כללי המשמש לתאר מספר מקרים הנובעים מאי ספיקת דם פתאומית ללב, כולל אנגינה לא יציבה והתקף לב.

גורמי סיכון ל-ACS כוללים בין היתר גיל, היסטוריה משפחתית, לחץ דם גבוה, כולסטרול גבוה ועישון.

תוכנית הטיפול ב-ACS משתנה כתלות בפרט ובתמונת המחלה. לרוב, בדיקות שונות, מגוון תהליכים ותרופות כרוכים בטיפול במחלות לב כמו ACS, על כן חשוב שהמטופלים יכירו את מצבם ישאלו שאלות לגבי הטיפול הרפואי שלהם ויבינו אלו תרופות הם לוקחים ואילו תהליכים הם עוברים.

גם מטופלים יכולים לתת תרומה גדולה לתוכנית הטיפול, על ידי כך שהם פועלים על פי עצת הרופא שלהם ועושים צעדים הבריאים ללב כמו חיים ללא עישון, עשיית פעילות גופניות, שליטה בלחץ הדם וביצוע דיאטה בריאה.


:References

(National Center for Biotechnology Information. (www.ncbi.nlm.nih.gov
(World Health Organization: WHO. (www.who.int

למעלה
MTM5OTIy,MTM5OTc3,MTM5MDE0,MTM5OTUz,MTM5NjAx,MTM5NjMy,MTM5Mzk3,MTM5NDQx,MTM5NDQx,MTM5Njk0,MTM5NzQ4,MTM5NjQ5,MTM5ODky,MTM5NDEw,MTM5OTQ2,MTM5NDY1,MTM5OTkx,MTM5MDA0,MTM5MDEx,IDEzOTY0OQ==
MjAxOA==
MTM5OTIy-,MTM5OTc3-,MTM5MDE0-,MTM5OTUz-,MTM5NjAx-,MTM5NjMy-,MTM5Mzk3-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC90cnVsaWNpdHkvaW5kZXguYXNweA==,MDY3Njc2-,MTM5NzE3-,MTM5OTE1-,MTM5MDIx-,MTM5Njg3-,MTM5NzMx-,MTM5Nzg2-,MTM5NDQx-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC90cnVsaWNpdHkvaW5kZXguYXNweA==,MTM5NjQ5-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9odW1hbG9nLWt3aWtwZW4tMjAwL2luZGV4LmFzcHg=,MTM5ODky-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5NDEw-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5OTQ2-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5NDY1-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5OTkx-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5MDA0-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5MDEx-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5Njk0-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9iYXNhZ2xhci9pbmRleC5hc3B4,MTM5NzQ4-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9iYXNhZ2xhci9pbmRleC5hc3B4,MTM5NjQ5-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9odW1hbG9nLWt3aWtwZW4tMjAwL2luZGV4LmFzcHg=