אבחנת אוסטאופורוזיס

אבחנת אוסטאופורוזיס(1)

  • תהליך דלדול העצם אינו מתאפיין בתסמינים, סימנים גופניים או ממצאים מעבדתיים ייחודיים.
  • האבחנה מתבצעת בעקבות היארעות שברים אוסטאופורוטיים אופייניים, ו/או באמצעות מדידה כמותית של מסת (צפיפות) העצם.
  • על סמך מדידת צפיפות העצם בשיטת DXA והשוואת התוצאה לערך הממוצע של צפיפות העצם בגיל צעיר (מסת העצם המרבית - "peak bone mass") הגדיר ארגון הבריאות העולמי (WHO) את המצבים הבאים:
  • מצב תקין: צפיפות עצם בתחום השווה לסטיית תקן אחת מתחת לממוצע בגיל צעיר או הגבוה יותר. (T- score שווה או גבוה מ- 1-).
  • אוסטיאופניה: צפיפות עצם שבין סטיית תקן אחת לבין 2.5 מתחת לממוצע בגיל צעיר (T- score בין 1- לבין 2.5-).
  • אוסטיאופורוזיס: צפיפות עצם בתחום השווה ל- 2.5 סטיות תקן מתחת לממוצע בגיל צעיר או נמוך יותר (T- score שווה או נמוך מ- 2.5-).

למידע נוסף, אנא פנה לרופא שלך


References:

  1. Liberman U, et al. אוסטאופורוזיס במבוגרים אבחון, מניעה וטיפול עמדת עיל"א, הר"י המועצה המדעית והאגף להבטחת איכות 2011.
למעלה
MTM5OTIy,MTM5OTc3,MTM5MDE0,MTM5OTUz,MTM5NjAx,MTM5NjMy,MTM5Mzk3,MTM5NDQx,MTM5NDQx,MTM5Njk0,MTM5NzQ4,MTM5NjQ5,MTM5ODky,MTM5NDEw,MTM5OTQ2,MTM5NDY1,MTM5OTkx,MTM5MDA0,MTM5MDEx,IDEzOTY0OQ==
MjAxOA==
MTM5OTIy-,MTM5OTc3-,MTM5MDE0-,MTM5OTUz-,MTM5NjAx-,MTM5NjMy-,MTM5Mzk3-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC90cnVsaWNpdHkvaW5kZXguYXNweA==,MDY3Njc2-,MTM5NzE3-,MTM5OTE1-,MTM5MDIx-,MTM5Njg3-,MTM5NzMx-,MTM5Nzg2-,MTM5NDQx-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC90cnVsaWNpdHkvaW5kZXguYXNweA==,MTM5NjQ5-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9odW1hbG9nLWt3aWtwZW4tMjAwL2luZGV4LmFzcHg=,MTM5ODky-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5NDEw-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5OTQ2-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5NDY1-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5OTkx-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5MDA0-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5MDEx-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5Njk0-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9iYXNhZ2xhci9pbmRleC5hc3B4,MTM5NzQ4-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9iYXNhZ2xhci9pbmRleC5hc3B4,MTM5NjQ5-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9odW1hbG9nLWt3aWtwZW4tMjAwL2luZGV4LmFzcHg=